zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Niedziela, 22 Kwietnia 2018, Imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: MASZYNA DO SZYCIA STARA cena: 350,00 PLN, rok: r., miejscowość: Wrocław, data: 2018-04-21, ...szczegóły

NAPISZ DO NAS

W każdej sprawie związanej z antykami napisz do nas

kolekcjoner@autogielda.pl

lub zadzwoń

0604 121 434

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

DOLNOŚLĄSKIE MENNICE II

Andrzej Manasterski


Kończąc cykl o mennicach na Dolnym Śląsku prezentujemy trzeci i ostatni tekst ( po Wrocławiu i I części o mennicach w mniejszych miastach) omawiający działalność menniczą w miastach dolnośląskich, litery O do Ż .

Początki działania mennicy w Oleśnicy ( Olsna, Oels ) przypadają na lata 30-te XIII wieku. Do 1309 roku była ona w rękach książąt głogowskich. W latach 1322 - 1366 należała do książąt oleśnickich. Swoje monety wybijał tu książę Konrad I. W pierwszej połowie XV wieku mennica pracowała na rzecz miasta. Monety książęce ponownie pojawiły się w 1505 roku i w latach 1611 - 1717 ( z przerwami ). Również Stany Śląskie w 1621 roku korzystały z usług mennicy. Zachowane przekazy źródłowe informują o sześciu mincmistrzach pochodzących z XVII wieku. Wybijano tu brakteaty, kwartniki, halerze, dukaty, talary, krajcary.Mennica w Oławie ( Olavia, Ohlau ) pojawiła się w połowie XIII wieku i pracowała do około 1623 roku w kilku etapach. W latach 1249 -1320 emitowała monety książęce, choć z okresu do około 1290 roku monet nie rozpoznano. Książę Bolesław III w latach 1311 - 1320 wybijał kwartniki. Po dłuższej przerwie mennica wznowiła działalność w XVII wieku. W latach 1602 - 1605 księżniczka Anna Maria, wdowa po Joachimie Fryderyku, księciu legnicko-brzesko-oławskim, emitowała halerze zawierające na stemplu monogram miasta - literę O. W latach 1621 - 1623 książęta: Jan Chrystian i jego brat Jerzy Rudolf wybijali oddzielnie min. dukaty i grajcarówki. Także Stany Śląskie w 1621 roku wyemitowały złote 12 i pół talarówki oraz jednostronne klipy ( czyli monety kwadratowe ) o nominałach od ž do 6 talarów. Na monetach Oławy z XVII wieku umieszczano min. HR, odnoszące się do Hansa Reigera, rytownika wrocławskiego. Z kolei litery BH oznaczają mincmistrza Burcharda Hase, działającego w latach 1621 1622.Strzegom ( Stregovia, Striegau ) posiadał w 1622 roku mennicę miejską która wyemitował drobne krajcary. Niektóre z nich posiadały na stemplu monogram miasta - ST. Natomiast litery DA, umieszczane w miejscu zazwyczaj zarezerwowanym dla mincmistrza lub innej osoby, do tej pory nie zostały rozpoznane.W Sycowie ( Warthinberg, Gross Wartenberg ) w latach 1313 - 1322 działała mennica księcia Konrada I namysłowskiego.W Ścinawie ( Stinavia, Steinau ) w latach 1283 - 1316 funkcjonowała mennica Henryka III głogowskiego i jego następców. Wśród pracowników źródła wymieniają niejakiego Thilo i Konrada. Mennica emitowała kwartniki książęce, a wcześniej także brakteaty.W latach 80-tych XIII wieku, być może, działała mennica w Środzie Śląskiej ( Novum forum, Neumarkt ) należąca do książąt legnickich. Monet tych jednak do końca nie rozpoznano.Mennica książęca w Świdnicy ( Swidnicium, Schweidnitz ) powstała pod koniec XIII wieku. Wówczas pojawia się niejaki Piotr Mann, mincmistrz. Ale pierwsze, rozpoznane monety z tej mennicy (kwartniki ) znane są z początku XIV wieku. Na pewno mennica działała do lat 60-tych XIV wieku. W latach 1345 - 1351 wybijano złote floreny ( podobnie jak w Legnicy ). Była to zasługa księcia Bolka II. W XIV - XVII wieku ( do 1622 roku ), z przerwami, działała mennica miejska. Na monetach umieszczano wizerunek dzika. W 1517 roku król czeski Ludwik II Jagiellończyk rozpoczął emitować półgrosze przypominające swoim wyglądem polskie monety Zygmunta I Starego. Monety te zalewały przez prawie 10 lat ziemie Polski i Litwy przynosząc szkody ekonomiczne. Dopiero ordynacje sejmowe z 1526 roku zatrzymały zalew, choć w obiegu funkcjonowały jeszcze do II połowy XVI wieku. W ciągu działalności mennicy przekazy wymieniają ośmiu mincmistrów i dwóch dzierżawców: Jana Hoffmana ( w 1621 roku ) i Samuela Kirchnera w latach 1621 - 1622.W Trzebnicy ( Trebnitium, Trebnitz ) być może funkcjonowała mennica klasztorna w XIII wieku, choć monety nie zostały do tej pory rozpoznane. Równocześnie książęta głogowscy do 1314 roku mogli korzystać z jej działalności, emitując kwartniki - nie jest to jednak do końca pewne.W Wąsoszy ( Herrnstadt ) w 1622 roku książę legnicki Jerzy Rudolf wyemitował 3-krajcary.

Mennica książęca w Wińsku ( Wincium, Winzig ) działała na przełomie XIII i XIV wieku. Książę głogowski lub jego synowie emitowali w niej monety kwartnikowe.W latach 1230 - 1314 w Wołowie ( Wolavia, Wohlau ) działała mennica książąt głogowskich. Rozpoznawalne jednak zostały monety kwartnikowe z początku XIV wieku, należące do księcia Henryka III lub jego synów. Na monetach umieszczono godło miasta - wizerunek głowy wołu. W XV i około 1500 roku w Wołowie działała mennica miejska. Ponownie w rękach książąt mennica uaktywniła się emitując w 1621 roku okazałą klipę dwutalarową i 24 -krajcarówki z inicjałami mincmistrza Jana Knoblaucha ( JK ).W Ząbkowicach ( Francostenium, Frankenstein ) od końca XIII wieku do 1327 roku działała mennica książąt świdnicko-jaworskich. Rozpoznawalne zostały monety kwartnikowi emitowane przez księcia Bernarda, Henryka i Bolka II. Ponowna emisja monet z Ząbkowic nastąpiła w latach 70-tych XV wieku. Były to drobne monety miejskie. W latach 1502 - 1507 mennica należała do księcia ziębickiego Albrechta.Mennica w Ziębicach ( Monsterbergum, Munsterberg ) w XIII wieku należała najpierw do książąt legnickich, a następnie świdnicko-jaworskich. W latach 1322 -1327 emitowano monety kwartnikowe Bolka II. W połowie XV wieku wybijano drobne monety miejskie. W 1654 roku książę Jan Weikhard z rodu Auersperg wyemitował talary oznaczone ligaturą HS ( oznaczające mincmistrza Sebastiana Heyda lub Zygmunta Hungera ) oraz dukaty. Ostatnią znaną emisją ziębicką były bardzo ładne i okazałe talary z 1782 roku. Ich emitentem był książę Henryk. Na stemplach monet umieszczono napis A. WEIDEMANN, odnoszący się do medaliera który je zaprojektował.Mennica w Złotoryi ( Aureus mons, Aurimontium, Goldberg ) w latach 1622-1623 wybiła halerze, drobne monety miejskie. Na niektórych egzemplarzach widnieją litery GB odnoszące się do nazwy miasta lub GH oznaczające złotnika z Legnicy, Jerzego Heinecke.W Złotym Stoku ( Reichenstein ) w latach 1507 - 1593 ( z przerwami ) działała mennica książąt ziębicko-oleśnickich. Równocześnie w latach 80-tych i 90-tych XVI wieku mennica pracowała na potrzeby miasta. W latach 1601 - 1664 ( z przerwami ) z mennicy korzystali książęta legnicko-brzescy. Do produkcji złotych dukatów wykorzystywano miejscowe złoża tego kruszcu. Źródła wymieniają 13 mincmistrzów, pierwszy - Hans Dipold - pełnił funkcję w latach 1510-1520.Mennica w Żmigrodzie ( Dracomontium, Trachenberg ) prawdopodobnie funkcjonowała na przełomie XIII i XIV wieku, najpóźniej do 1314 roku. Książęta głogowscy emitowali monety kwartnikowe.ANDRZEJ MANASTERSKI

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 350,00 PLN

miejscowość: Wrocław

data: 2018-04-21

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: kolekcjoner@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA